Stichting Vrienden van St. John’s, Mzuzu

ANBI: 81608230
KvK nummer: 41077805
Post/bezoekadres: Grachtstraat 20, 6287 AG, Eys
Email: b.deponti@kpnmail.nl
Bank: NL30 ABNA 0497 178 370

Doelstelling

Fondsen verzamelen en ter beschikking stellen voor de verbetering van onderwijs en gezondheid in de regio Mzuzu, Malawi

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Het uitdragen van kennis over de leefomstandigheden in Malawi d.m.v. lezingen. Het promoten van het boek Livingstone op de voet gevolgd, (Ben de Ponti, Delft 2019) waardoor mensen in Nederland inzicht krijgen in die, vaak armoedige, omstandigheden. Het organiseren van fundraising activiteiten waarvan de opbrengsten volledig ten goede komen aan projecten in Mzuzu in Malawi, met name het Sonda Centrum.

De meest recente activiteiten bestaan uit het organiseren van Afrika concerten in Zuid-Limburg. Voor 2024 zijn een tweetal concerten gepland in de maand januari.

De inkomsten worden voornamelijk verkregen door de verkoop van entreekaarten en beperkt uit sponsoring. Het geven van lezingen en de verkoop van kalenders behoren ook tot de inkomensgerichte activiteiten. Tevens is er een groep trouwe donateurs die jaarlijks een bijdrage overmaken aan de Stichting.

Stichting Vrienden van St. John’s, Mzuzu heeft een nauwe samenwerking met zuster-Stichting Limburgers voor Afrika.

Het vermogen van beide stichtingen wordt beheerd en besteed door de Stichting Vrienden van Sint John’s, Mzuzu.

Bestuurssamenstelling

  • B.M. de Ponti, voorzitter
  • H. Tenten, secretaris
  • B. Platvoet, penningmeester

Beloningsbeleid

Zowel bestuur als overige leden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden.