Donaties

Stichting Vrienden van St. John's, Mzuzu
Banknummer: NL30 ABNA 0497178370
Borne

Indien u meerdere jaren achter elkaar een schenking aan de Stichting wilt doen kan dit via een notariele akte. Het geschonken bedrag is dan jaarlijks volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De kosten van de notariele akte worden door de Stichting gedragen.
Neemt u hierover contact op met onze penningmeester Bert Platvoet tel 074-2664477 of mail platvoet@introweb.nl.

Voor meer informatie over de Stiching Vrienden van St. John's kunt u contact opnemen met Ben de Ponti, b.deponti@kpnmail.nl of tel 043-4519044.