Hoofdmenu
De stichting
Doelstelling & beleid
Limburgers voor Afrika
Sonda
Afgeronde projecten
Livingstone project
Bestuur Vrienden St. John's
Donaties
Jaarverslagen
Malawi
Sonda Youth & Community project

Image Sonda is de verzamelnaam voor 13 dorpjes aan de rand van Mzuzu, onder leiding van chief Inkosana Unyolo Lungu. Er wonen meer dan 8000 mensen. Er zijn veel behoeftige kinderen die extra zorg nodig hebben. Het gemiddelde inkomen per gezin is minder dan twee dollar per dag.

In Malawi leefden in 2018 meer dan een miljoen mensen met HIV. 60% van de bevolking is werkeloos. Mensen die een baan hebben verdienen vaak niet meer dan het minimumloon van 80 eurocent per dag.
In 2003 is het Sonda Youth and Community Development Centre opgericht. Een gezamenlijk initiatief van mensen in Malawi en Stichting Vrienden van St. John's, Stichting Limburgers voor Afrika en Cordaid/Memisa.
Het Sonda Centrum richt zich op de opvang van kwetsbare kinderen en de ontwikkeling van de Sonda gemeenschap.
Het doel van het centrum is kinderen voor te bereiden op een zelfstandig, verantwoord bestaan als ze volwassen zijn.
0-6 jarigen zijn er in dagopvang en krijgen opvoeding, eerste beginselen van onderwijs, voedsel, kleding en medische hulp.
6-18 jarigen. Er wordt aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten in de weekenden en er wordt veel voorlichting gegeven over HIV-aids.
Kinderen die niet in aanmerking komen voor vervolgonderwijs, en dat zijn de meesten, kunnen binnen het Sonda Centrum een vakopleiding volgen.

Image Er werken momenteel 18 vaste krachten bij het Sonda Centrum.
Er wordt onderwijs gegeven in de vakken:

  • Houtbewerking
  • Metselen
  • Kleding maken
  • Schoonheidsspecialiste
  • Installeren zonnepanelen en elektriciteit aanleggen
  • Tuinbouw

Van 2014 tot 2019 participeerde de Wereldbank in het project.
Nu is Sonda afhankelijk van alleen de donaties van onze Stichting.
Er wordt naar gestreefd dat Sonda zo snel mogelijk op eigen benen kan staan.
Dit kan alleen door goede inkomsten genererende activiteiten, zoals verkoop van vervaardigde werkstukken van de leerlingen, verhogen van het schoolgeld van de leerlingen én een organisatie in Malawi die financiële ondersteuning biedt. Vooralsnog is de regering van Malawi zulks niet van plan.
Per jaar behalen zo’n 80 leerlingen een door de staat goedgekeurd TEVET basisdiploma. TEVET is een landelijke organisatie die zich onder andere bezighoudt met het opleiden van beroepskrachten.
Ongeveer 75 onder zesjarigen bezoeken dagelijks de Early Child Development-klas van Sonda, waar drie juffrouwen werkzaam zijn.

Image Voorzitter van het Sonda bestuur is Levi Soko die langere tijd heeft samengewerkt met Cordaid/Memisa.
De manager van Sonda is Martin Chipeta sinds 2004 verbonden aan het Sonda Centrum, eerst als docent nu als hoofd management.
Elk jaar vindt een externe controle van de boekhouding van Sonda plaats.
Deze wordt per post toegezonden aan het bestuur van Stg. Vrienden van St. John’s.
Eens per twee jaar gaan bestuursleden (op eigen kosten) naar Malawi om te vergaderen over de voortgang van het Centrum.
Verder overleg vindt plaats via e-mail en per telefoon.

Sonda werkt met een jaarlijkse begroting van ongeveer € 30.000,-
I.v.m de toestroom van leerlingen van buiten Mzuzu is er nu een grote behoefte aan de bouw van een hostel en en restaurant waar leerlingen kunnen verblijven.


Image
 
Opening Sonda Youth and Community Development Centre

Image Op 4 januari 2007 werd het Sonda Youth and Community Development Centre officieel geopend door de District Commisioner van Mzuzu, ‘de gouverneur’ zouden we in Limburg zeggen.
Het Sonda kind enjongerenopvangproject is al volledig operationeel sinds 2003, maar 4 januari 2007 was het glorieuze moment van officiële erkenning in Malawi.
De trommels klonken, de stemmen zongen, de vrouwen en kinderen dansten en met een kleine delegatie uit Nederland waren we de eregasten die van dit alles mochten genieten.
Van 1 januari 2007 tot halverwege 2011 was er een contractuele samenwerking met Cordaid/Memisa. Van medio 2014 tot medio 2019 was er een samenwerking met de Wereldbank.
Vanaf medio 2019 is Sonda afhankelijk van Stg. Vrienden van St. John’s en Stg. Limburgers voor Afrika.

Bekijk het krantenartikel uit Malawi News hier.