Hoofdmenu
De stichting
Doelstelling & beleidsplan
Het ziekenhuis
Sonda
Lopende projecten
Afgeronde projecten
Livingstone project
Het bestuur
Donaties
Nieuwsbrieven & Jaarverslagen
Fotoverslagen
Malawi
Links
Sonda Youth & Community project

ImageSonda is de verzamelnaam voor 13 villages aan de rand van Mzuzu, onder leiding van de grote chief  Unyolo Lungu. Er wonen 7000 mensen. 20% van de populatie is wees en 12,5% van de populatie zijn behoeftige kinderen die extra zorg nodig hebben. Het gemiddelde inkomen per gezin is minder dan een dollar per dag. Aids is momenteel de grootste doodsoorzaak in Sonda.

 

Als gevolg van de Aids-epidemie zijn er in Malawi nu ongeveer 900.000 wezen. Ongeveer 10% van de wezen is HIV- positief.  60% van de bevolking is werkeloos. Voor veel mensen die een baan hebben is het dagloon  minder dan 1 Euro per dag.

In 2003 is het Sonda Youth and Community Development Centre opgericht. het is een gezamelijk initiatief van mensen in Malawi en Stg. Vrienden van St. John's en Cordaid/Memisa.

Het Sonda centrum richt zich op de opvang van kwetsbare kinderen en de ontwikkeling van de Sonda gemeenschap.

Het doel van het centrum is kinderen voor te bereiden op een zelfstandig, verantwoord bestaan als ze volwassen zijn.

0-6 jarigen zijn er in dagopvang en krijgen opvoeding, eerste beginselen van onderwijs, voedsel, kleding en medische hulp.

6-18 jarigen worden begeleid gedurende hun basisschoolperiode. Er wordt aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten in de weekenden en er wordt veel voorlichting gegeven over HIV-aids.

Na de lagere schoolwordt een aantal kinderen in staat gesteld de middelbare school te volgen. Het Sonda centrum betaald voor deze leerlingen het schoolgeld. Kinderen die niet in aanmerking komen voor de middelbare school kunnen binnen het Sonda centrum een vakopleiding volgen.

Zie voor meer informatie hierover het filmpje over Sonda op deze website.

ImageHet wezenopvang plan betekent voedsel, kleding en medische hulp verstrekken aan de kinderen en hen een opleiding laten volgen. Veel tijd wordt besteed aan voorlichting en Aids-preventie. De kinderen blijven in hun eigen dorp blijven wonen, zodat ze hun identiteit kunnen behouden en de kans veel minder is dat het later zwerfjongeren worden. Tevens worden de kinderen voorbereid op een zelfstandig bestaan. Veel van het werk in het Sonda project gebeurd door vrijwilligers.

 

ImageIn Sonda is een heel mooi 'orphan care building' gebouwd. In dit opvanghuis worden de 0 tot 5 jarigen opgevangen. De primary school kinderen, 6 tot 14 jaar, worden begeleid. Voor de kinderen die na de primary school voor de secondary school in aanmerking komen ( er is in Malawi een strenge selectie ) wordt het schoolgeld betaald. De overige kinderen kunnen in het opvanghuis een opleiding tot metselaar, timmerman, metaalbewerker, bakker of kleermaker volgen. Deze opleidingen zijn er
voor meisjes en jongens.
Ook worden bij het opvanghuis door de wezen onder begeleiding 'community gardens' aangelegd zodat de kinderen hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Tevens wordt er een aantal koeien gehouden en een kippenproject opgezet.
Door deze akkerbouw en veeteelt worden de kinderen geleerd hoe in de toekomst kleinschalig in hun eigen onderhoud te voorzien.

 

Het wezenopvangprogramma is inmiddels uitgegroeid tot het Youth and Community Development Project Sonda. De gehele gemeenschap is nu betrokken bij het project en heeft er de voordelen van.
Er is een begin gemaakt om inkomsten te genereren door de tijdens de opleidingenvervaardigde producten te verkopen.
 
Het Sonda Project heeft een apart bestuur (niet bezoldigt), onder voorzitterschap van Professor Uta, dean van de universiteit van Mzuzu.
De overige bestuursleden zijn werkzaam in de welzijnszorg in Mzuzu.
Momenteel zijn er twee vaste krachten in dienst van het wezenproject namelijk de projectmanager en de projectcoördinator. In 2007 worden de verschillende beroepsopleiders op contractbasis aangenomen.
Sonda is een enthousiaste gemeenschap die bereid is energie en tijd in de toekomst van hun kinderen te steken.

 

Bekijk de foto's van het Sonda project hier.

 
Volgende >