Stichting Limburgers voor Afrika

Onze doelstelling

Financiële middelen inzamelen en beschikbaar stellen voor projecten die bijdragen aan de verbetering van de humanitaire leefomstandigheden, verbetering van het onderwijs en de verhoging van de gezondheidszorg in Malawi. Er wordt getracht deze doelstelling te realiseren door het organiseren van concerten en feestavonden. De opbrengst van deze activiteiten wordt afgedragen aan de Stichting Vrienden van St. John’s, Mzuzu.

De Stichting Limburgers voor Afrika is opgericht op 13 juni 2002, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 14073751. Geregistreerd als ANBI onder nummer 53187/810797392

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Limburgers voor Afrika wordt gevormd door:

  • P.M. Storm (Voerendaal), voorzitter
  • B.M. de Ponti (Eys), secretaris
  • J.J.M Vonken (Gulpen), penningmeester

Contactgegevens

Postadres Stichting Limburgers voor Afrika
J.J.M. Vonken, Rijksweg 214, 6271 AH Gulpen
E-mail: j.vonken@hetnet.nl

Activiteiten

Zaterdag 19 januari 2020 concert Beautiful Songs for Beautiful Children 2 in Eys
Het concert, georganiseerd door Stichting Limburgers voor Afrika, vond plaats in een overvolle, enthousiaste St. Agathakerk in Eys-Wittem. De opbrengst was € 7200,-. Het bedrag is geheel bestemd voor het Sonda Youth and Community Developing Centre in Mzuzu.
Heel hartelijk bedankt: kerkbestuur St Agatha parochie, kosters, Cafe Sport, Heeren van Eys, Maastrichts Universiteitskoor, Malawi projectkoor en dirigent Wim Vluggen.

Januari 2017 concert Beautiful Songs for Beautiful Children in Eys
Op 21 en 22 januari 2017 organiseerden de Lions Club Hoensbroek en de Heeren van Eys een koorconcert in de St. Agatha kerk in Eys. De concerten, met de titel Beautiful Songs for Beautiful Children, werden uitgevoerd door het Universiteitskoor Maastricht en een speciaal samengesteld Afrika-koor onder de bezielende leiding van dirigent Wim Vluggen.
De opbrengst van deze concerten, bereikt dankzij medewerking van het kerkbestuur, de inzet van de koorleden, vrijwilligers en de steun van diverse sponsoren, is volledig ten goede gekomen aan de Stichting Dokter Harrie van den Brekel en de Stichting Vrienden van St. Johns. Beide stichtingen doen al jarenlang goed werk in Malawi, met name gericht op de gezondheid en het onderwijs van kinderen en jongvolwassenen. De eerstgenoemde stichting doet dit vooral in Zuid-Malawi, onze zusterstichting Vrienden van St. John’s in Mzuzu in Noord-Malawi. Dit jaar zal het geld o.a. besteed worden aan de verbetering van sanitaire voorzieningen en de bouw van onderwijslokalen.

Nieuwsbrieven en jaarverslagen

Voor informatie verwijzen wij u graag naar de website van Vrienden van St. John’s.
Daar kunt u kennisnemen van de verstuurde en gepubliceerde nieuwsbrieven en financiele jaarverslagen.

Sympathisanten Vrienden van St. John’s, Mzuzu

Degenen die, net zoals de leden van onze Stichting, ook begaan zijn met het werk van de Stichting Vrienden van St .John’s in Mzuzu, Malawi, worden uitgenodigd deel te nemen aan de activiteiten van onze Stichting. Daarnaast is een geldelijke bijdrage altijd welkom op rekeningnummer:

NL65 RABO 0107 9032 37
ten name van Stichting Limburgers voor Afrika.


Zoals aangegeven een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en schenkingen zijn daardoor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Zie daarvoor de website van de Belastingdienst.

De jaarrekeningen zijn opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winstoogmerk.

Rijksweg 214
6271AH Gulpen
NL65 RABO 0107 9032 37
t.n.v. Stichting Limburgers voor Afrika
ANBI 810797392

E-mail: j.vonken@hetnet.nl