Stichting Limburgers voor Afrika

Fiscaalnummer (ANBI): 8107.97.392
Post/bezoekadres: Rijksweg 214, 6271AH, Gulpen
Email: j.vonken@hetnet.nl

Doelstelling

Wereldwijd geld inzamelen en beschikbaar stellen voor projecten die kunnen bijdragen aan de verbetering van de humanitaire leefomstandigheden die de kwaliteit van bijvoorbeeld de gezondheidszorg en de hygiëne verhogen, met name in gebieden van de derde wereldlanden, zoals bijvoorbeeld Afrika.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Het organiseren van fundraising activiteiten waarvan de opbrengsten volledig ten goede komen aan projecten in Mzuzu in Malawi, met name het Sonda Centrum.
De meest recente activiteiten bestaan uit een tweejaarlijks concert in de St. Agatha kerk in Eys. In de jaren 2020 t/m 2022 zijn met name a.g.v. covid geen concerten georganiseerd. Voor 2024 zijn een tweetal concerten gepland in de maand januari.

De inkomsten worden voornamelijk verkregen door de verkoop van entreekaarten en beperkt uit sponsoring.

Het vermogen van de stichting wordt beheerd en besteed door de (zuster) Stichting Vrienden van Sint John’s, Mzuzu die zich specifiek inzet voor het Sonda Centrum. In principe worden alle revenuen van onze fundraising activiteiten integraal doorgesluisd naar voornoemde stichting.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Limburgers voor Afrika wordt gevormd door:

  • P.M. Storm, voorzitter
  • B.M. de Ponti, secretaris
  • J.J.M Vonken, penningmeester

Beloningsbeleid

Zowel bestuur als overige leden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden.

Uitgeoefende activiteiten

Als gevolg van covid zijn in 2021 en 2022 zijn geen fundraisingactiviteiten uitgevoerd terwijl voor 2023 geen activiteiten zijn voorzien.
Wel zal in januari 2024 een tweetal fundraising concerten plaatsvinden in de St. Agathakerk in Eys.