home | dagboek | contact | donaties English    
   

 

Livingstone expeditie 1863-2007
van Nsanje naar Mzuzu

opgedragen aan de kinderen van Malawi

David LivingstoneIn 1859 bereikte de Schotse arts, predikant, geoloog en bioloog Dr. David Livingstone op een van zijn ontdekkingsreizen voor de eerste maal Nsanje, gelegen aan de Shire rivier, het meest zuidelijke punt van het huidige Malawi. Hij zou er nog 3 maal terugkeren.

Livingstone werd tijdens zijn ontdekkingstochten diep geraakt door de gruwelen van de slavenhandel. Hij werd een van de vurigste pleitbezorgers voor de afschaffing van de slavernij. Tevens wilde hij het christendom brengen en nog belangrijker, handelswegen openen en onderwijs bieden om de Afrikaanse bevolking een beter bestaan te geven. Livingstone was een uiterst goed waarnemer en registrator. Naast zijn uitputtende dagboeken zijn er meer dan 2000 brieven van hem bewaard gebleven.

Ben de PontiBen de Ponti, woonachtig in Eys, was van 1976 tot 1979 samen met zijn vrouw Cobi, werkzaam in Mzuzu, Malawi. Sinds 1987 hebben zij, tezamen met veel vrijwilligers in Nederland en Malawi, projecten in Mzuzu ondersteund en vorm gegeven ter verbetering van de levensomstandigheden van de mensen in en rond Mzuzu. 

Ben de Ponti zal in juni 2007 in de voetsporen van Livingstone de expeditie naar het binnenland van Malawi (toen Nyasaland) nalopen. De tocht zal 3 maanden duren. Het laatste gedeelte zal echtgenote Cobi ook meelopen.

Aan de hand van de dagboeken en brieven van Livingstone zal De Ponti Livingstone’s expeditie zo accuraat mogelijk volgen om bij terugkomst een boekje te schrijven over de (eventuele) veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds 1860. De tocht zal 450 km  per bootje door de moerassen van de Lower Shire voeren en een deel van de west- kust van Lake Malawi bevaren. De overige 1000 km zullen te voet worden afgelegd.

Route Livingstone ExpeditieStond Livingstone op tegen de onmenselijkheden van de slavenhandel, Ben de Ponti wil met zijn tocht de aandacht vragen voor de weeskinderen van Malawi (inmiddels 1.000.000). Tevens wordt aandacht gevraagd voor de projecten in Mzuzu en het wezenproject in Sonda, een dorp in de nabijheid van Mzuzu. Het Sonda project is een uniek  opvangproject voor kwetsbare kinderen dat gedragen wordt door de plaatselijke bevolking en onder meer gesteund wordt door Cordaid/Memisa in nauwe samenwerking met St. Vrienden van St. John’s, Mzuzu gevestigd in Nederland. Aan de Livingstone tocht is een fundraising gekoppeld om de projecten in Mzuzu en Sonda mogelijk te maken.

De Ponti heeft al veel studie gedaan naar de exacte route. De route loopt voornamelijk door plattelandsgebieden waar de mensen nog onder minimale omstandigheden leven, door berggebieden tot 2100 m en door uitgestrekte bush en savana waar wilde dieren nog vrij rondlopen.
Doel van de tocht is te onderzoeken of gebruiken, landbouwmethodes, variatie in gewassen en levensomstandigheden zijn veranderd sinds de komst van Livingstone en daarmee de invloed van de westerse wereld. Hoe gaat de Malawiaanse bevolking om met het grote aantal weeskinderen en is er nog hoop voor deze kinderen? Tevens, van een nog hogere prioriteit, willen de De Ponti’s de problematiek van de kwetsbare kinderen onder de aandacht van de mensen in Malawi en Europa  brengen.

Het Nsanje- Mzuzu project, opgedragen aan de kinderen van Afrika, is een initiatief van een enthousiaste groep mensen uit Zuid Limburg verenigd in de Stichting Limburgers voor Afrika in  nauwe samenwerking met St. Vrienden van St. John’s. Zij willen Ben de Ponti steunen in deze lange, zware tocht diep in het hart van Afrika. De kosten van deze expeditie zullen De Ponti’s voor een deel zelf betalen.

Wilt u meer weten over de projecten in Mzuzu?
Bezoek onze website: www.vriendenvanstjohns.nl
Bezoek ook de website van Cordaid: www.cordaid.nl

 
NIEUWS
klik op de datum om verder te lezen
 
NIEUW 18 februari
Op 19 januari j.l. genoten wij samen met velen van u van een geweldig concert in de St. Agathakerk in Eys.
 
19 januari
Concert "In de voetsporen van Livingstone" op 19 januari in de kerk te Eys. Reserveer uw kaart nu!
 
28 september
De eerste uitzending van KRO De Wandeling...
 
18 september
BEN EN COBI OUT OF AFRICA. LEES VERDER...
 
24 augustus
De laatste berichten van Ben en Cobi vanuit Malawi.
 
23 augustus 2007
"The Big Walk dedicated to the children of Malawi is finished."
 
15 augustus 2007
Ben en nu ook Cobi zijn nog 9 dagen van de eindbestemming verwijderd!
 
7 augustus 2007
Ben is nog niet klaar en nu al duiken er oude teksten van hem op! Lees deze verloren collector’s items....
 
1 augustus 2007
Ben's laatste avonturen zijn nu te lezen in zijn dagboek! (Met nieuwe foto's)
 
22 juli 2007
Ben's drie laatste belevenissen zijn nu te lezen in zijn dagboek! (Nu met foto's)